Oct - 24 - 2015

Urządzenia magnetyczne

Przemysł maszynowy powstał na bazie przemysłu wydobywczego oraz energetycznego oraz służy do wyrobów obrabiarek, napędów, machin rolnych, górniczych itp. Materiałów oraz półproduktów dostarcza mu przemysł metalurgiczny i chemiczny. Przemysł maszynowy należy do wspólnoty przemysłu elektromaszynowego i jest jednym w najwyższym stopniu energochłonnych gałęzi tej sfery. W Polsce istniały kiedyś prężne środowiska tego przemysłu na Górnym Śląsku. Przemysł używa także urządzenia magnetyczne. Wszyscy chyba znamy zakłady traktorów rolniczych Ursus lub fabrykę aut ciężarowych ze Starachowic. Ten typ przemysłu dostarcza maszyn pozostałym gałęziom przemysłu kłopotliwego przez co nabiera gigantycznego znaczenia w gospodarce. Niestety większa część fabryk fabrykujących tego rodzaju machiny w Polsce nie wytrzymała konkurencji z lepszymi technicznie machinami fabrykowanymi w krajach Europy Zachodniej. Podobnie jak i inne gałęzie przemysłu, przemysł mechaniczny w Polsce został zmniejszony do paru warsztatów, jakie zdołały dopasować się do nowych warunków ekonomicznych.

Comments are closed.