Jan - 29 - 2016

Strony patriotyczne

O polityce zapisywał już Arystoteles. Antyczni oraz średniowieczni włodarze uważali, że władza polityczna pochodzi od boga. Bez trudności było rozgłaszać taki pogląd, kiedy o tym, kto króluje, decydowało urodzenie. Arystoteles uważał, że polityka to sztuka rządzenia. Wedle niego można było sprawować władzę, ale nie być politykiem, jeśli nie posiadało się dobrych cnót oraz nie funkcjonowało na korzyść swoich poddanych. Zmiany w trybie definiowania pojęcia polityki rozpoczęły się zmieniać wraz z demokratyzacją państw. Chwilowo twierdzi się, że polityka to sposób dochodzenia do władzy i sprawowanie władzy. Wedle jednych polityka polega na uzgadnianiu przeciwnych interesów – zobacz stronę polityka polska. Miałaby to w następstwie tego być sztuka kompromisów. Drudzy sugerują, i potwierdza to wybitnie w szeregu przypadków rzeczywistość, że polityka to sztuka perswazji, to wszelkie metody, jakie prowadzą do tego, że nasze stanowisko zwyciężyło ze stanowiskiem konkurenta. Ta druga definicja wydaje się niemało bardziej odpowiadać rzeczywistości. Bez względu na definicję jest to, poza pracą zawodową oraz sferą życia rodzinnego, najistotniejsza dziedzina życia, a przynajmniej powinna być taka w demokratycznym państwie.

Comments are closed.