Oct - 24 - 2015

Separacja metalu

Gałąź tego przemysłu absorbuje się wyrobem między innymi kabli i transformatorów, tranzystorów oraz tyrystorów ogromnej mocy. Kable wykorzystywane są do przekazu energii elektrycznej na wielkie odległości. Składnikiem nadzorującym kablu jest miedziany lub ewentualnie aluminiowy przewód o zróżnicowanej wielkości. Dobór przekroju poprzecznego oraz ilość żył w drucie zależą od położenia ułożenia oraz natężenia prądu przesyłowego. Nie oddzielane druty stanowią linie napowietrzne, natomiast kable energetyczne oddzielane układa się w ziemi. Transformator jest sprzętem elektrycznym dogadzającym do zmiany parametrów prądu wejściowego. Przydają się też separacja metalu. W tym celu konstruuje się dwa uzwojenia drutu na rdzeniu transformatora: pierwotne i wtórne. Prąd przepływający w uzwojeniu pierwotnym indukuje prąd w uzwojeniu wtórnym o tej samej częstości, niemniej jednak innym naciągnięciu. W przystankach transformatorowych dostosowuje się parametry prądu do wymagań domowych sieci energetycznych. Jest to potrzebne ponieważ prąd aktywowany w elektrowniach ma zdecydowanie wyższe napięcie niż to następujące w gniazdkach elektrycznych w mieszkaniach.

Comments are closed.