Jul - 28 - 2016

Polska dopiero raczkuje na rynku

Rzeczpospolita Polska dopiero raczkuje na rynku wynalazków. Dla skonfrontowana w Stanach Zjednoczony co roku zgłaszanych jest około 200 tysięcy patentów. Ważne jest uświadomienie przedsiębiorcom jak istotne dla naszego państwa jest zgłaszanie patentów. Co to w komplecie jest patent? Dla korporacji to dokument stwierdzający, że dany wynalazek jest jej oraz nie został skopiowany. Dla Polski to następne miejsca pracy. Serdecznie zapraszamy – szkolenia dofinansowane Lublin. Na co można przeznaczyć dotacje unijne? Na przykład na pokrycie wydatków zameldowania wynalazku do Urzędu Patentowego bądź na węszcie procedury unieważnienia patentu jeśli zachodzi podejrzenie plagiatu. Pieniądze z dotacji mogą też być przekazane na wszystkie opłaty urzędowe, których w czasie zgłaszania patentu jest dość niemało. Pomiędzy innymi: tłumaczenie zaświadczeń, wydatki spraw sądowych. Ważnym argumentem na atut jest to, że wnioski można zgłaszać w trybie ciągłym. Co oznacza, że nie ma wyznaczonych terminów i konkursów. Jedna korporacja może zgłaszać parę wniosków o patentowe dotacje. Maksymalna kwota dotacji wynosi 400 tysięcy złotych. Minimalna 2 tysiące.
Chwilówka
Biuro rachunkowe
Ubezpieczenia dla naszej firmy
Usługi księgowe

Comments are closed.